خانه گنجینه اشعار امام زمان (عج)

هردم رسد بر جان، بویِ، زلفِ

  • بروزرسانی: شنبه 16 فروردين 1399
  • شناسه: 1748
  • بازدید: 14
  • شاعر: داوود بیدق داری
  • چاپ:

هردم رسد بر جان، بویِ، زلفِ

هردم رسد بر جان، بویِ، زلفِ

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف

هردم رسد بر جان، بویِ، زلفِ،
دلدارِ مه سیما 2

 

گشته زمین رشک آسمان،
آمده عیان،
دلبرزمان،
گشته جهان آرا 2

 

از حق ندا آمد،
کان وفا آمد

 

بادا مبارک باد،
بادا مبارک باد

 

ازآسمان ریزد ، اختر، امشب،
بررهگذارِ او 2

 

تا ماه ما رخ نمود عیان،
همچو جان جان،
ماه آسمان،
شد بیقرار او 2

 

ای دلبر و دلدارِ ما
ای قافله سالارِ ما
زیبا گل بی خارِ ما

 

عشقت صفایِ جان شد
بر قلبِ ما توان شد

 

بادا مبارک باد،
بادا مبارک باد