خانه پرسش و پاسخ احکام

چه چیزهایی باعث شکستن روزه در ماه مبارک رمضان می‌شود؟

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1976
  • بازدید: 33
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

چه چیزهایی باعث شکستن روزه در ماه مبارک رمضان می‌شود؟

چه چیزهایی باعث شکستن روزه در ماه مبارک رمضان می‌شود؟

سوال: چه چیزهایی باعث شکستن روزه در ماه مبارک رمضان می‌شود؟

پاسخ:

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند عبارتند از:
1. خوردن
2. آشامیدن
3. جماع
4. استمناء
5. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان او
6. رساندن غبار غلیظ به حلق
7. فروبردن تمام سر در آب
8. باقیماندن بر جنابت تا اذان صبح
9. اماله کردن با چیزهای روان
10. قی کردن
تفصیل این مسائل را در رسالة ‌عملیه مرجع تقلید خود جستجو کنید.