خانه پرسش و پاسخ احکام

کسی که روزه دار است و کارهایی که روزه را باطل می کند و کفاره جمع دارد انجام داده اما آگاه به این مسأله نبوده، کفاره بر او واجب است یا نه؟

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1970
  • بازدید: 32
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

کسی که روزه دار است و کارهایی که روزه را باطل می کند و کفاره جمع دارد انجام داده اما آگاه به این مسأله نبوده، کفاره بر او واجب است یا نه؟

کسی که روزه دار است و کارهایی که روزه را باطل می کند و کفاره جمع دارد انجام داده اما آگاه به این مسأله نبوده، کفاره بر او واجب است یا نه؟

سوال: کسی که روزه دار است و کارهایی که روزه را باطل می کند و کفاره جمع دارد انجام داده اما آگاه به این مسأله نبوده، کفاره بر او واجب است یا نه؟

مرجع تقلید: آیت الله فاضل

پاسخ:

طبق استفتائی که از دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی انجام شد فرمودند که اگر حضرتعالی جاهل قاصر هستید کفاره بر شما واجب نیست و اگر جاهل مقصر هستید کفاره بر شما واجب است.

جاهل قاصر کسی است که در جهل خود معذور است، چه استعداد فهمیدن را نداشته باشد و چه امکان آن را پیدا نکرده باشد و چه در راه وصول به نتیجه خطا رفته باشد (البته شرائط زندگی، حال و هوا و جو و محیط و کشور و شهر و منطقه و دسترسی به اطلاعات همگی در این امور دخالت دارند).

جاهل مقصر کسی است که در جهل خود معذور نیست، زیرا استعداد و امکان آموختن مسأله مورد ابتلای خود را داشته ولی عمداً در فراگیری کوتاهی کرده است.