خانه گنجینه اشعار سایر مناسبت ها

یگانه حامی قرآن و پیغمبر ابوطالب

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1342
  • بازدید: 33
  • شاعر: غلامرضا سازگار
  • چاپ:

یگانه حامی قرآن و پیغمبر ابوطالب

یگانه حامی قرآن و پیغمبر ابوطالب

مدح و وفات حضرت ابوطالب علیه السلام

یگانه حامی قرآن و پیغمبر ابوطالب
به ایمانت سلام از خالق داور ابوطالب

 

سلام‌الله بر اخلاص و صدق و دین و توحیدت
که ایمانت بود از کوه سنگین‌تر ابوطالب

 

تو آن دریای نور استی که پروردی به دامانت
همانند امیرالمؤمنین گوهر ابوطالب

 

سزد خاک رهت را توتیای دیده گردانم
که عمّ المصطفایی و ابوالحیدر ابوطالب

 

عجب نبود شفاعت گر کشد ناز تو را فردا
چو آیی با علی در عرصه محشر ابوطالب

 

تو در امواج سختی یار گردیدی محمد را
تو بودی مصطفی را بهترین یاور ابوطالب

 

رسول‌الله خُرسندت، ولی‌الله فرزندت
عروست حضرت صدیقه ی اطهر ابوطالب

 

کی ام من تا کنم وصف تو را ای حامی احمد
تو را باید خدا گردد ثنا گستر ابوطالب

 

وفات توست عام الحزنِ شخص اول خلقت
ز بس بودی گرامی نزد پیغمبر ابوطالب

 

به غیر از تو که چون جان پرورش دادی محمد را
نگردد کس در این عالم، علی پرور ابوطالب

 

سرم خاک کف پایت که در یاری پیغمبر
ز یاران بودی ای پاکیزه طینت، سر ابوطالب

 

تو از قرآن و از اسلام و از پیغمبر اکرم
حمایت کرده‌ای تا لحظه ی آخر ابوطالب

نه تنها خود، که شد یار محمد چار فرزندت
عقیل و طالب و مولا علی، جعفر، ابوطالب

 

سزد کافرترم خوانند از هر کافری فردا
نخوانم دشمنانت را اگر کافر ابوطالب

رسول‌الله دشمن شاد شد با رفتنت آری
غمت زد بر دل ختم رسل آذر ابوطالب

 

تو تا رفتی علی گرد یتیمی ماند بر رویش
ز جا خیز و بگیر او را چو جان در بر ابوطالب

 

تو گویی جان برون شد از تن اصحاب پیغمبر
که بودی جمله را چون روح در پیکر ابوطالب

 

اگر چه نیست قبرت را رواق و قبّه و صحنی
مزارت شهر دل ها راست روشنگر ابوطالب

 

عجب نی گر محمد در کنار تربت پاکت
فشاند اشک ماتم از دو چشم‌تر ابوطالب

 

سزد در سوز هجرانت بسوزد آن چنان میثم
که سوزد در عزایت صفحه و دفتر ابوطالب