فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

گنجینه تعبیر خواب

تعبیر خواب یوزپلنگ

تعبیر خواب یوزپلنگ

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی درخواب دید که یوزپلنگ با او در جدال است، با دشمنی پست در جدال خواهد شد. اگر یوز با او کاری نداشت و آزاری به وی نرساند، دلیل بر این است که دشمن وی از خصومت منصرف شده و غلبه بر یوز پلنگ، غلبه بر دشمن و شکست از او، شکست از دشمن تعبیر می شود.

تعبیر خواب یشم

تعبیر خواب یشم

چهارشنبه 13 فروردين 1399

یشم سنگی زیبا و قیمتی است و داشتن آن اگر در نگین انگشتری مردی باشد، با زنی پاک و زیبا ازدواج می کند و بر هر عدد که داشته باشد، به مالش اضافه خواهد شد و به هر حال نیکوست.

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ

چهارشنبه 13 فروردين 1399

دیدن یخ در فصل تابستان نیکو و در فصل زمستان غم و غصه است.

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی در خواب چیز گرانبهایی یافت، از مکانی که گمان نمی برد، استفاده قابل ملاحظه ای به او می رسد و سود حاصله به قیمت جنس یافته شده بستگی دارد.

تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی در خواب یاقوت به رنگ های سبز و قرمز دید، بسیار نیکوست و کاری نیک و دلخواه برای وی پیدا خواهد شد و سودی سرشار خواهد برد. اگر یاقوت پیدا کرد، به هر میزان که یافوت می ارزد، سود و بهره خواهد برد. بنا به تعبیری دیگر، دیدن یاقوت در خواب، زن است. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.

تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج

چهارشنبه 13 فروردين 1399

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعتی است که به زحمت حاصل شود. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن است که به گوشت پخته باشند.

تعبیر خواب هیزم

تعبیر خواب هیزم

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی در خواب هیزم تر یا خشک دید، تعبیر آن نزاع و خصومت و جنگ است و اگر به هیزم جمع کردن مشغول بود، آدمی سخن چین و آشوبگر است چه آن هیزم خشک باشد و چه تر. اگر خود بیننده خواب به جمع کردن هیزم ها مشغول باشد، جنگ افروزی و فتنه می کند.

تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما

چهارشنبه 13 فروردين 1399

دیدن سواربودن در هواپیما یعنی برای رسیدن به هدف خود به موقعیتی بالا تر از دیگران نائل خواهید شد که بودن در این موقعیت خطراتی را برای شما به همراه دارد خصوصا اگر هواپیما دچار مشکل فنی گردد. اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد. اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد.

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

چهارشنبه 13 فروردين 1399

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

تعبیر خواب هوا

تعبیر خواب هوا

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی هوای اطراف خود و آسمان را صاف و شفاف دید، آن سال در دیار او، سال نیکویی خواهد بود و اگر هوای ابری و گرد و غبار آلود بود، خلاف آن است. اگر هوا طوفانی بود، حکمروایی غریب برآن سرزمین به قدرت می رسد و آنجا را از جهت مالی یا جانی آسیب و زیان می رساند.

تعبیر خواب هسته میوه

تعبیر خواب هسته میوه

چهارشنبه 13 فروردين 1399

هسته میوه های شیرین در خواب، به نفع و سود تعبیر می شود و هسته میوه های تلخ، زیان و ضرر است.

تعبیر خواب هلو

تعبیر خواب هلو

چهارشنبه 13 فروردين 1399

دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است.

تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا

چهارشنبه 13 فروردين 1399

هزارپا در خواب نماد سماجت و جان سختی است. مشکل و موضوعی در محل کار یا زندگی خصوصی که شما را سخت درگیر کرده است. وظایف فراوان، مسئولیت‌های سنگین که باعث گرفتاری شما شده است بیشتر خود را به صورت هزارپا در رؤیا نشان خواهند داد.

تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه

چهارشنبه 13 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که دیگری به او هدیه گرانبهایی داد، مال فراوان به او می رسد. اگر چیز عطا شده خوب بود و مورد پسند همگان بود، دلیل بر نیکویی و خلاف آن دلیل بر زیان و آسیب است. اگر وعده به او دادند که در حق او عطایی خواهند کرد، دلیل بر دروغ و فریب است. اگر او به کسی هدیه ای داد، خیری به آن شخص می رسد.

تعبیر خواب هدهد

تعبیر خواب هدهد

سه شنبه 12 فروردين 1399

هر کسی در خواب ببیند که هدهد را در قفسی دارد، انتظار کسی را که به او علاقه دارد می کشد و او شخصی است که از نظر علم و معرفت شخص شاخصی است و از مصاحبت با وی لذت می برد. اگر شانه به سر آزاد بود و نسبت به وی غریبی نمی کرد، با کسی که دارای مشخصات نیکو است، گفتگو و مصاحبت دارد و از وی استفاده معنوی و مادی می برد و راهنماییهای او را در کارها استفاده کرده و این راهنماییها به موفقیت او می انجامد.

تعبیر خواب هاون

تعبیر خواب هاون

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که هاونی دارد و در آن گوشت می کوبد، برای مخلوط کردن و یا آشتی دادن دو نفر زحمت می کشد. اگر گوشت درون هاون نرم شد، دل آن دو نفر که با هم اختلاف دارند نسبت به هم نرم می شود و اختلافشان از بین می رود. اگر در هاون تنقلات می کوبید، خیر و منفعت می بیند. اگر در هاون گیاه دارویی می کوبید و می سائید، انسانی خیر خواه است و راضی به زیان کسی نیست.

تعبیر خواب ویران شدن

تعبیر خواب ویران شدن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که خانه اش ویران شده و او از دیدن ویرانی اندوهناک است، یکی از افراد خانه بیمار می شود یا از دنیا می رود. اگر دید خانه همسایه ویران شده، یا نزدیک محل زندگی او ویرانی وجود دارد، حادثه طبیعی مانند زلزله خواهد آمد و اگر دید که ویرانی را آباد می کرد، کارهایش در زندگی رو به راه خواهد شد.

تعبیر خواب وکیل

تعبیر خواب وکیل

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که وکالت کسی را بر عهده گرفته، در امانتداری مورد احترام مردم است. اگر وکیل و کارگزار و قاضی است، عادل است و خوشبخت خواهد شد و اگر در وکالت جانب انصاف را رعایت نکرد، تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب وضو

تعبیر خواب وضو

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب دید که با آب زلال و پاکیزه ای وضو می گرفت، به آرزوهایش می رسد و اگر در غیر این صورت و با آب کثیف وضو می گرفت، تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب وصیت

تعبیر خواب وصیت

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید، در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد.