لیست تعبیر خواب حرف آ

فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب آیة الکرسی

تعبیر خواب آیة الکرسی

جمعه 18 بهمن 1398

اگر ببیند آیة الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی در خواب چهره خود را زیبا دید، دارای باطنی زیبا و پسندیده است و اگر چهره ای کریه و زشت از خود مشاهده کرد، دلیل بر سیرت ناهنجار خود اوست.

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر دید در هیبت شکارچی، قصد شکار آهو را داشت، قصد آزار رساندن به بیگناهی را دارد؛ اما در دل، او را گناهکار می شمارد.

تعبیر خواب آهنگر

تعبیر خواب آهنگر

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی در خواب کسی را که به شغل آهنگری اشتغال دارد ببیند، شخص نیرومند و پرقدرتی را ملاقات می کند که از آن شخص به وی و دیگران فایده می رسد.

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند

جمعه 18 بهمن 1398

اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید، علامت آن است که برایتان ناراحتی پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن

جمعه 18 بهمن 1398

آهن به دلیل سختی و کاربردی که در صنایع دارد، اگر کسی در خواب دید که آهنی را در ساختمان به کار می برد، استحکام و قدرتی در کار خود پدید می آورد

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک

جمعه 18 بهمن 1398

تعبیر دیدن آهک در خواب به عقیده ابن سیرین، برای توانگر نشانه افزایش مال و برای فقیر، پرداختن قرض و برای کافر دلیل مسلمانی است.

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله

جمعه 18 بهمن 1398

اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد، اما از غم و اندوه رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب آویشن

تعبیر خواب آویشن

جمعه 18 بهمن 1398

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: اگر در مقداری آویشن مشاهده کردید بزودی و در آینده‌ای نزدیک پول زیادی نصیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب آویخته شدن از دار

تعبیر خواب آویخته شدن از دار

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

جمعه 18 بهمن 1398

در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان به هنگام سخن گفتن است.

تعبیر خواب آناناس

تعبیر خواب آناناس

جمعه 18 بهمن 1398

دیدن میوه آناناس در خواب، تعبیرش دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره و نیز علامت سعادتمند شدن است.

تعبیر خواب آمپول زدن

تعبیر خواب آمپول زدن

جمعه 18 بهمن 1398

تعبیر خواب آمپول و آمپول زدن نشان از سرزنش توسط فرد تزریق کننده نسبت به شما دارد.

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

جمعه 18 بهمن 1398

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است. تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود.

تعبیر خواب آلت تناسلی مردان

تعبیر خواب آلت تناسلی مردان

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی در خواب آلت تناسلی خود را مشاهده می کرد، آدمی بی چشم و رو و بی حیا است. ولی اگر اتفاقی نظرش به ذکر خود افتاد، و آن را بزرگ دید، به شهرت می رسد و اگر کوچک بود به حقارت می رسد.

تعبیر خواب آلت تناسلی زنان

تعبیر خواب آلت تناسلی زنان

جمعه 18 بهمن 1398

دیدن آلت تناسلی زنان در خواب در تعبیر بدینگونه است که اگر کسی در خواب خود را مانند زنان دید، کاری را به رسوایی می کشاند. اگر دید با زنی همبستر شد که آن زن بیوه بود، تمایل به ازدواج با وی دارد.

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

جمعه 18 بهمن 1398

اگر کسی دید مطهره نو داشت، دلیل منفعت است از سفر، اگر کهنه ببیند تاویلش به خلاف این است.