فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ذ

تعبیر خواب ذکر گویی

تعبیر خواب ذکر گویی

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید بعد از نمازهایش به ذکر خداوند مشغول می شود، و همراه با ذکر نام خداوند به گریه و ندبه و زاری مشغول است، تعبیرش این است که این شخص در بیداری، انسانی خدا ترس و بسیار زاهد است که مشتاق یاد خدا است و گریه او در خواب، نوید رسیدن شادی و خوشبختی در دنیا و آخرت به اوست که برایش خنده و شادی به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب ذره بین

تعبیر خواب ذره بین

جمعه 16 اسفند 1398

اگر در خواب ببینید برای دیدن یا خواندن چیزی از ذره بین استفاده می کنید، با باریک بینی زیاده از حد خود، به مسائل نگاه می کنید و این، می تواند مانعی باشد در جهت عدم موفقیت برای رسیدن به اهدافتان در زندگی و این که با حس مو شکافانه نسبت به قضایا و انسان های اطرافتان، باعث رنجش آنها خواهید شد.

تعبیر خواب ذغال

تعبیر خواب ذغال

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید ذغال دارد، به همان میزان مال حرام به دست می آورد. اگر کسی به هر اندازه به او ذغال داد، مال حرام از او به شخص می رسد. اگر ذغال در آتش افکند و روشنی آن آتش زیادتر شد، از مال بزرگی به او منفعت می رسد. سیاه شدن لباس و بدن در خواب از ذغال و گرد آن، تعبیرش امکان رسیدن غم و مصیبت است و باید صدقه داد.

تعبیر خواب ذرت

تعبیر خواب ذرت

جمعه 16 اسفند 1398

جدا کردن پوست ذرت از مغز آن در خواب، تعبیرش رسیدن به خوشبختی و موفقیت در زندگی است و اگر خواب ببینید که ذرت می چینید، به ثروت و شادی خواهید رسید. اگر ببینید دیگران در حال چیدن دانه های ذرت هستند، آنها زندگی شاد و موفقی خواهند داشت. دیدن ذرت پخته در خواب نشانه پیشرفت شما در زندگی است و اینکه با انجام کاری با روش درست و صحیح، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد.