لیست تعبیر خواب حرف ظ

فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب قوز درآوردن

تعبیر خواب قوز درآوردن

جمعه 01 فروردين 1399

اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده اید و خودتان از داشتن آن ناراحت نیستید، مالی اندوخته به شما می رسد که زیاد است. ولی اگر قوز سنگینی بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشید، غم و اندوه است. اگر قوز داشته باشید و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگی بکنید، گناهی مرتکب می شوید که سر زبان ها می افتید. اگر در خواب ببینید که روی سینه شما قوز بود، از جانب همسرتان یا فرزندتان غمگین می شوید.

تعبیر خواب قلیان

تعبیر خواب قلیان

جمعه 01 فروردين 1399

اگر در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید، گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید. اگر ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما تعارف می کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید، مشکلی پیش می آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می شوید. اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید، خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود.

تعبیر خواب ظلمات (تاریکی)

تعبیر خواب ظلمات (تاریکی)

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که از ظلمات به روشنایی رفت، از گمراهی به راه راست هدایت می شود و غمهای او از بین می رود و اگر در ظلمات ماند، در گمراهی می ماند و یا مشکلاتش حل نشده خواهند ماند.

تعبیر خواب ظلم

تعبیر خواب ظلم

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که بر وی ظلمی شد، ظالمی را از پای در می آورد و اگر دید خودش به کسی ظلم کرد، آن شخص به او پیروز می شود. اگر کسی دید فرمانروای جایی به او ظلم می کند، متحمل ضرر و آسیب زیاد خواهد شد.

تعبیر خواب ظرف شیشه ای

تعبیر خواب ظرف شیشه ای

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب هر گونه ظرف شیشه ای داشت که در آن از نوشیدنی های گوارا می نوشید، تعبیرش خوب و اگر مسکرات یا نوشیدنیهای ترش یا شور می نوشید، تعبیرش برای بیننده خواب خوب نیست. از آن جایی که زنان ظروف شیشه ای را مانند احساس شکننده خود دوست دارند، اگر ظروفی از ظروف شیشه ای زنی در خواب شکست، در بیداری دلش می شکند.

تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف

دوشنبه 26 اسفند 1398

دیدن ظرف های تمیز و زیبا در خواب نشانه خوشبختی و سعادت است. اگر کسی به خواب ببیند که مشغول خرید و فروش ظروف است نیز همین تعبیر را دارد. ولی دیدن ظروف کثیف و خاک گرفته خوب نیست و نشانه آینده ای نا مطلوب است و یا اینکه از طرف دیگران مورد آزار قرار خواهید گرفت.