فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

جماع

تعبیر خواب نزدیکی کردن (مجامعت، جماع کردن)

تعبیر خواب نزدیکی کردن (مجامعت، جماع کردن)

سه شنبه 12 فروردين 1399

حضرت دانیال می گوید: مجامعت کردن در خواب، روا شدن حاجت است خاصه چون ببیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی ببیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی ببیند و حاجت او روا شود. اگر ببیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر ببیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت ببیند.

تعبیر خواب جماع

تعبیر خواب جماع

دوشنبه 05 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که با همسر خود جماع می کند، دلیل که همسرش از همبستری با او راضی است و یا به او خبر خوشی می رسد که از غم فارغ می شود. اگر کسی خواب ببیند با محارم خود جماع می کند، صله رحم به جای نمی آورد و با خویشاوندان خود، رشته دوستی را قطع می کند.