فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

داستانهایی از زندگی پیامبر (ص)

مكر زنان

مكر زنان

چهارشنبه 16 بهمن 1398

پس از آن كه قضيّه جنگ خيبر پايان يافت و اموال خيبر به عنوان غنيمت، طبق دستور پيغمبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله بين مسلمين تقسيم گرديد، يك زن يهودي به نام زينب دختر حارث كه دختر برادر مَرْحَب باشد برّه اي كباب شده را به عنوان هديه تقديم آن حضرت و همراهانش كرد.

انسان محترم را گرامى بداريد

انسان محترم را گرامى بداريد

شنبه 05 بهمن 1398

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله به يكى از خانه هاى خود وارد شد و اصحاب او به محضرش مشرف شدند تعداد اصحاب بسيار بود و اتاق پر شده بود.

برخورد با سركشان

برخورد با سركشان

شنبه 05 بهمن 1398

رسول خدا صلى اللّه عليه و آله از يكى از كوچه هاى مدينه مى گذشت، زن سياه پوستى از بين راه سرگين حيوانات را جمع مى كرد، به او گفته شد از پيش راه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله كنار برو.

عزت كار و ذلت صدقه

عزت كار و ذلت صدقه

شنبه 05 بهمن 1398

مردى از انصار نيازمند گرديد و از بر آوردن نياز خود درمانده شد. نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله رفت و حاجت خود را بيان كرد.

محبت به فرزندان

محبت به فرزندان

شنبه 05 بهمن 1398

اقرع بن حابس در محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله بود كه ديد حضرت فرزندش حسن عليه السلام را مى بوسد.

خود برتربينى

خود برتربينى

شنبه 05 بهمن 1398

نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله از شخصى تعريف شد. روزى او به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله رسيد.

ميهمان سرزده

ميهمان سرزده

شنبه 05 بهمن 1398

از اهل مدينه، پيامبر صلى اللّه عليه و آله و پنج نفر از اصحاب او را به غذائى كه آماده كرده بودند دعوت نمودند.

اهميت طلب مردم

اهميت طلب مردم

شنبه 05 بهمن 1398

جنازه مردى را آوردند تا رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بر آن نماز گذارد.

شيعه واقعى

شيعه واقعى

شنبه 05 بهمن 1398

مردى به رسول خدا صلى اللّه عليه و آله عرض كرد: يا رسول اللّه ! فلانى در منزل همسايه اش نگاه حرام مى كند و اگر بتواند بدنبال آن كار حرامى انجام دهد انجام مى دهد.

اندازه معيشت

اندازه معيشت

شنبه 05 بهمن 1398

روزى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله با همراهان خود در صحرا عبور مى كرد كه به شتربانى گذر كرد، كسى را فرستاد تا از او شير بخواهد.

كليد بى نيازى

كليد بى نيازى

شنبه 05 بهمن 1398

مردى از اصحاب پيامبر صلى اللّه عليه و آله به سختى معيشت گرفتار شد. همسرش به او گفت: اى كاش به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله مى رفتى و از او چيزى رد خواست مى كردى.

بر خورد با مردم

بر خورد با مردم

شنبه 05 بهمن 1398

در حالى كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله عازم ميدان جنگ بود عربى به محضر او رسيد و ركاب شترش را گرفت.

خوش برخوردى

خوش برخوردى

شنبه 05 بهمن 1398

مردى به پيامبر صلى اللّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللّه من اقوامى دارم كه با آنها صله ارحام مى كنم اما آنها با من قطع رابطه كرده اند.

پرهيز از غضب

پرهيز از غضب

شنبه 05 بهمن 1398

مردى به پيامبرصلى اللّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللّه ! مرا تعليم ده!

پرهيز از امتياز طلبى

پرهيز از امتياز طلبى

شنبه 05 بهمن 1398

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله با عده اى از اصحاب خود به سفر رفته بودند. حضرت در بين راه دستور داد گوسفندى را ذبح كنند و غذايى تهيه نمايند.

احترام به والدين

احترام به والدين

شنبه 05 بهمن 1398

مردى به محضر رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله مشرف مى گردد و عرض كرد: يا رسول اللّه به چه كسى نيكى كنم؟

حفظ خويشاوندى

حفظ خويشاوندى

شنبه 05 بهمن 1398

شخصى نزد رسول اللّه خدا صلى اللّه عليه و آله آمد و عرض كرد: يارسول اللّه ! بستگانم با من قطع رابطه كرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند آيا من هم با آنها قطع رابطه كنم؟