فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

داستانک

عفو

عفو

سه شنبه 27 اسفند 1398

(متعب) گويد: موسى بن جعفر عليه السلام در باغ خرماى خود بود و شاخه درختان را مى بريد. يكى از غلامان او را ديدم كه دسته اى از خوشه هاى خرما را برداشت و به ديوار انداخت من رفتم او را گرفته و به نزد حضرت بردم و گفتم : فدايت شوم من اين غلام را ديدم كه اين خوشه ها را برداشته بود.

سجده شکر

سجده شکر

سه شنبه 27 اسفند 1398

هشام بن احمر گويد: همراه امام كاظم عليه السلام در اطراف مدينه حركت مى كردم كه ناگاه از بالاى مركب زانوان خود را خم كرد و بر روى زمين به سجده افتاد و مدتى طول داد سربلند كرد و سوار شد عرض كردم :

هم نشينى با مردم ضعيف

هم نشينى با مردم ضعيف

سه شنبه 27 اسفند 1398

امام كاظم عليه السلام بر مرد سياه پوست و زشت رويى گذر كرد، بر او سلام كرد و نزد او فرمود آمد و مدتى طولانى با او گفتگو كرد. آنگاه فرمود: اگر حاجتى براى او پيش آمد آن را بر آورده مى كند.

برخورد با بدگويان

برخورد با بدگويان

دوشنبه 26 اسفند 1398

يكى از فرزندان عمربن خطاب كه در مدينه زندگى مى كرد امام كاظم عليه السلام را آزار مى داد و هر گاه به او مى رسيد بدگوئى مى كرد و اميرالمومنين عليه السلام را نيز مورد اهانت قرار مى داد.

دلدارى به ديگران

دلدارى به ديگران

دوشنبه 07 بهمن 1398

در جنگ جمل امير المؤ منين عليه السلام فرزندش محمد حنفيه را خواست و نيزه اى به او داد و فرمود: با اين نيزه به لشكر دشمن حمله كن.

صفات مومن

صفات مومن

دوشنبه 07 بهمن 1398

روزى امير المؤ منين عليه السلام از كنار عده اى از قريش كه نشسته بودند مى گذشت. آنها از لباسهائى سفيد و صورتهائى خوش رنگ برخوردار بودند و بسيار مى خنديدند، و هر كسى از كنار آنها مى گذشت با انگشت به او اشاره مى كردند وى را مورد تمسخر قرار مى دادند.

دادرسى مظلومان

دادرسى مظلومان

دوشنبه 07 بهمن 1398

سعد بن قيس همدانى گويد: در زمان خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام روزى او را در كنار ديوارى ديدم. عرض كردم: اى امير مومنان چرا در اين هنگام كه هوا گرم و زمان استراحت است بيرون آمدى؟

انفاق در سیره امیرالمومنین (ع)

انفاق در سیره امیرالمومنین (ع)

دوشنبه 07 بهمن 1398

امام على عليه السلام شبى تا صبح نخلستان شخصى را آبيارى كرد و در برابر، مقدارى جو دريافت نمود. وقتى جوها را به منزل برد يك سوم آن را آرد كردند و از آن غذائى تهيه نمودند. چون غذا پخته و آماده شد مسكينى آمد و در خواست كمك كرد و آنها غذا را به او دادند.

كمك به فاميل

كمك به فاميل

دوشنبه 07 بهمن 1398

وقتى اميرالمومنين عليه السلام بسوى بصره حركت مى كرد در ميان راه در ربذه فرود آمد. مردى از قبيله محارب به خدمت او به مشرف شد و عرض كرد: يااميرالمومنين! من از قبيله خود غرامتى را به عهده گرفتم اما از عده اى از آنها كه تقاضاى كمك مى كنم از فقر و تنگدستى سخن مى گويند.

الگوى كارگزاران

الگوى كارگزاران

دوشنبه 07 بهمن 1398

روزى عقيل به محضر برادرش امير المومنين عليه السلام حاضر شد و به امام حسن عليه السلام عرض كردم : عمويت را بپوشان.

هدف از رياست

هدف از رياست

دوشنبه 07 بهمن 1398

وقتى امير المومنين عليه السلام عازم بصره گرديد تا بيعت شكنان جنگ جمل را سركوب كند در بين راه در ربذه فرود آمد در اين هنگام آخرين گروه حج در زبده اجتماع كردند تا سخنان امام عليه السلام را استماع كنند.

بخشش مشروط

بخشش مشروط

دوشنبه 07 بهمن 1398

امام على عليه السلام از بازار خرما فروشان مى گذشت كه ديد كنيزى گريه مى كند. از او پرسيد چرا گريه مى كنى؟

مهمانى ساده

مهمانى ساده

دوشنبه 07 بهمن 1398

حارث اعور كه از دوستداران امام على عليه السلام بود به خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد: يا امير المؤ منين ! دوست دارم مرا مورد اكرام و عنايت خود قرار دهى و در منزل من ميهمان شوى و غذا بخورى.

انفاق امیرالمومنین (ع)

انفاق امیرالمومنین (ع)

دوشنبه 07 بهمن 1398

ابوسعيد خدرى گويد: نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بوديم و جنازه اى را آوردند تا پيامبر صلى اللّه عليه و آله بر آن نماز گذارد وقتى جنازه را بر زمين گذاردند حضرت سوال كردآيا اين جنازه بدهكارى دارد؟

بدرقه ديگران

بدرقه ديگران

دوشنبه 07 بهمن 1398

امام على عليه السلام به سمت كوفه حركت مى كرد كه با يك كافر ذمى همراه شد، آن مرد به امام على عليه السلام عرض كرد به كجا مى روى؟

حرمت سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله

حرمت سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله

یکشنبه 06 بهمن 1398

چند روز پس از رحلت پيامبر صلى اللّه عليه و آله مردى به محضر فاطمه عليه السلام مشرف شد و عرض كرد: اى دختر رسول اللّه چيزى نزد شما به يادگار گذاشته است تا مرا از آن بهره مند سازى؟

تسبيح فاطمه عليهاالسلام

تسبيح فاطمه عليهاالسلام

یکشنبه 06 بهمن 1398

اميرالمومنين عليه السلام به مردى از طابفه بنى سعد فرمود: آيا مى خواهى از وضع خود و فاطمه براى تو سخن بگويم؟

الگوى شوهرداری

الگوى شوهرداری

یکشنبه 06 بهمن 1398

يك روز صبح اميرالمؤمنين عليه السلام به فاطمه عليهاالسلام گفت: آيا چيزى در منزل هست بخوريم؟