فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

ضعف بدنی

تعبیر خواب ضعف عضو بدنی

تعبیر خواب ضعف عضو بدنی

شنبه 24 اسفند 1398

دیدن ضعف در خواب در هر یک از نواحی و اجزای بدن، مفهوم خاصی دارد. اگر سر را ضعیف ببیند، از مقام افتد. اگر چشم را ضعیف دید، مشکلی برای همسر و فرزندش پدید می آید. اگر دهان را ضعیف دید، در امور مادی تنگدست می شود. اگر زبان را ضعیف دید، در گفتار او کسی اهمیت فائل نمی شود. اگر بازوی خود را ضعیف دید، برادر یا فرزندش بیمار خواهند شد.